Gebruikers en rollen

In het algemeen zullen meerdere personen gebruik maken van het CMS. Zo kunnen er meerdere webredacteuren zijn, een hoofdredacteur, maar ook de vormgever en de functioneel beheerder van de website zullen toegang hebben tot het CMS.

  1. Is het mogelijk om bepaalde eisen aan wachtwoordkwaliteit vast te leggen in het systeem?
  2. Kan het systeem gebruik maken van een extern authenticatiesysteem. zoals LDAP of Active Directory?
  3. Onderscheidt het systeem gebruikersgroepen?
  4. Kunnen binnen het systeem rollen samengesteld worden (uit acties of privileges) of zijn de rollen vast gedefinieerd? Indien dit laatste het geval is, welke rollen worden dan onderscheiden?