Toegankelijkheid en Webrichtlijnen

Websites, die door een CMS worden aangedreven, mogen vanzelfsprekend (of dat nu vanwege commerciële of juridische redenen is) geen drempels opwerpen voor gebruikers. Er zijn verschillende toegankelijkheidseisen, die in Nederland het meest expliciet tot uiting komen in de Webrichtlijnen.

  1. Voldoen websites, ingericht met het systeem, aan de internationale standaarden, zoals HTML5 en CSS3?
  2. Is het mogelijk om met het systeem websites in te richten die voldoen aan de Webrichtlijnen?
  3. Zijn er voor dit laatste punt referenties beschikbaar?