Open source of closed source

Soms speelt bij de selectie van een CMS de vraag of men moet kiezen voor open source of closed source. Die vraag kan veel verwarring zaaien. Wat bedoelen we met deze termen en welke argumenten kunnen invloed hebben op onze keuze?

Wat is open source?

Van een open source applicatie is de oorspronkelijke (en volledige) broncode beschikbaar. Afhankelijk van het type licentie mag deze code ook worden aangepast en doorgegeven aan derden.

Wat is closed source?

Van een closed source applicatie is de oorspronkelijke broncode niet vrij inzichtelijk. Vaak is wel de broncode gedeponeerd bij een derde partij, zodat bij faillissement van de leverancier de broncode niet verloren gaat.

En nu de praktijk

Vaak wordt gedacht dat open source altijd gratis is. Hoewel dit wel vaak het geval is, betekent de keuze voor open source zeker niet dat er geen kosten verbonden zijn aan de inzet van het betreffende product.

In de praktijk is de tegenstelling tussen beide varianten software genuanceerder. Er zijn verschillende open source licenties, die meer of minder vrijheid bieden.  En van open source producten is vaak een "Community Edition" en een "Enterprise Edition" beschikbaar. Die eerste is dan kosteloos inzetbaar (soms voor beperkte doeleinden), de tweede is een betaalde versie. Vaak is aan een Enterprise Edition een abonnementsvorm verbonden waarin updates en bugfixes beschikbaar komen. Anderzijds zijn van closed source producten soms gratis versies beschikbaar, bijvoorbeeld een "Express Edition".

Een belangrijk onderdeel van het succes van sommige open source producten is dat er een brede community van ontwikkelaars ontstaat. Dat leidt vaak tot meer innovatie en door de kritische blik van derden tot een verbetering van de kwaliteit van de code. Vaak is aan het versienummer wel af te lezen wat de volwassenheid is van dat product - en van de toekomstvastheid.

Of we nu over open of closed source praten, de vraag is legitiem of een product verder ontwikkelt in de richting die aansluit bij de ontwikkelingen in uw organisatie. Bij de selectie van een product is het daarom belangrijk te kijken wie de strategische richting van de productontwikkeling bepaalt en of de continuïteit van het product geborgd is.

Afwegingen

Als er geen dwingende politieke redenen zijn om voor een van beide varianten te kiezen, dan staat niets een objectieve afweging in de weg.

Een CMS maakt deel uit van een totaaloplossing. De keuze van een CMS moet niet los gezien worden van de andere componenten van de oplossing, want dan zouden we een sub-optimalisatie bereiken. Een vaak gebruikt instrument is de TCO, de total cost of ownership.

Hierin worden over de periode van de levensduur van de applicatie de kosten van licenties, realisatie, beheer, hosting, opleidingen en dergelijke bepaald. CM Pro helpt u graag een dergelijke berekening uit te voeren. We hebben ruime ervaring met zowel open als closed source producten en kennen de onderliggende prijsmodellen.

Neem contact op met CM Pro.